Skip to main content

How to Make a Responsive Navbar Using HTML and CSS

Comments

Popular posts from this blog

Introduction to HTML - Nabin's Blog

HTML History Year Version 1989 Tim Berners-Lee invented www 1991 Tim Berners-Lee invented HTML 1993 Dave Raggett drafted HTML+ 1995 HTML Working Group defined HTML 2.0 1997 W3C Recommendation: HTML 3.2 1999 W3C Recommendation: HTML 4.01 2000 W3C Recommendation: XHTML 1.0 2008 WHATWG HTML5 First Public Draft 2012 WHATWG HTML5 Living Standard 2014 W3C Recommendaton: HTML5 2016 W3C Candidate Recommendation: HTML5.1 2017 W3C Recommendation: HTML5.1 2nd Edition 2017 W3C Recommendation: HTML5.2 What is HTML? HTML stands for LHyper Text Markup Language HTML is the standard markup language for creating Web pages HTML describes the structure of a web page HTML consists of a series of elements HTML elements tell the browser how to display the content HTML elements label pieces of content such as "this is a heading", "this is a paragraph", "this is a link", etc. What is HTML5? HTML5 is the latest version of Hypertext Markup Language, the structure of a web page with

100+ Happy Friendship Day Wishes and Quotes[Nepali]

  मित्रता दिवस को कामना:   मित्रता दिवस मित्रता को बन्धन मनाउन को लागी हो, तपाइँको मित्र को पक्ष मा रहन को लागी कुनै फरक पर्दैन के हुन्छ, र उनीहरु लाई उनीहरु को लागी जे गरेपनि उनीहरुलाई धन्यवाद। साथीहरू सँधै तपाईका वरिपरि हुन्छ तपाईलाई मद्दत गर्न, तपाईलाई उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको बेला समर्थन गर्दछ। त्यसोभए तपाईंले मित्रताको दिन आफ्ना सबै साथीहरूलाई सम्झनु पर्छ। आजको दिन हो तपाईंको साथीको स्वास्थ्यको लागि र आजको मित्रता बलियो रहनको लागि। यस विशेष अवसरमा आफ्ना साथीहरूलाई भन्नुहोस् उनीहरूले तपाईंलाई कती अर्थ राख्छन्। यहाँ हामी केहि मित्रता दिन को शुभकामनाहरु र तपाइँका प्यारा साथीहरु को लागी प्रस्तुत गरिएको छ। मित्रता दिवस को सुभकामना संदेश हरु: तिमीलाई मित्रता दिवसको शुभकामना।  मँ तिमीलाई मेरो साथीको रूपमा पाउँदा खुसी छु। शुभ मित्रता दिवस (नाम)।  सधैंको लागी मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी हुनुभएकोमा धन्यवाद। सबैलाई मित्रता दिवसको शुभकामना।  यो मित्रता दिवस मा तपाइँलाई माया र शुभकामनाहरु पठाउँदै।  सबैलाई माया। प्रिय मित्र, तपाईलाई शुभकामना दिनको शुभकामना दिँदै।  भगवान हाम्रो बन्धन बल

Chrome Shortcuts You Need To Know Right Now